Rozwiąż nierównoścci :1.przykład 3x:2 -1> x:4 2 przykład x:3-3x:5 > rownosc lub wienkszosc
-1 3 przykład x-9 :4-2{3x-1}:3> równosc lub wienszosc 0 4 przykłąd 3x-1 :2-2x+1:5<równosc lub wienkszosc x+1:10 5 przykład 2x-x-1:4 < 3x-1:2 +x 6 przykład 2x+1 :4 - x > równosc lub wienkszosc 1-x :21

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:38:12+01:00
3x:2 -1> x:4
6x/4-1>x/4 /×4
6x-1>x
5x>1 /5
x>1/5

x:3-3x:5 ≥-1
5x/15-9x/15≥-1 /×15
x-9x≥-15
-8x≥-15 /÷(-8)
x≤15/8

x-9 :4-2{3x-1}:3≥ 0
3(x-9)/12-4(6x-1)/12≥0 /×12
3x-18-24x+4≥0
-21x≥18-4
-21x≥14 /:(-21)
x≥-14/21
x≥-2/3


3x-1 :2-2x+1:5≤ x+1:10
5(3x-1)/10-2(2x+1)/10≤(x+1)/10 /*10
15x-5-4x-2≤x+1
10x≤8 /:10
x≤8/10
x≤4/5


2x-x-1:4 < 3x-1:2 +x
x-1/4<3x-1/2+x
x-1/4<2(3x-1)/4+4x/4 /*4
x-1<6x-2+4x
x-6x-4x<-2+1
-9x<-1 /:(-9)
x>1/9


2x+1 :4 - x ≥ 1-x :2
2x+1/4-4x/4≥2(1-x)/4 /*4
2x+1-4x≥2-2x
-2x+2x≥2-1
0≥1 nierówność nieprawdziwa


2 3 2