Zad.7
obwód prostokąta jest równy 40 cm.Jedn z jgo boków ma 7 cm.
wyznacz długość drugiego boku.

Zad.8
Obwód trójkąta równoramienngo jest równy 42 cm. Ramię trójkąta
jest o 3 cm. dłuższe od podstawy. Oblicz długość podstawy oraz
długość ramienia tego trójkąta.

Zad.9
Na ogrodzenie prostokątnej działki potrzeba 150 m siatki.
Jakie są wymiary tej działki , jesli dłudość jest 1,5 razy wieksza od szerokości ?
PROSZĘ O PILNĄ ODP...

3

Odpowiedzi

2010-03-04T16:24:50+01:00
7)2razy 7cm=14cm
40-14cm=26cm
26cm:2=13cm
Drugi bok ma 13cm.
8)
1 ramie =podstawa +3cm
42-12=30cm
30 - 2 ramiona
30:2=15cm
15-12=3cm
2rzay 15cm+ 12cm=42cm
podswawa wynosi 12cm, a ramię 15cm
9)
długość - 30
szerokość= 30 razy 1,5=45
2 razy 30 + 2 razy 45=150m

2010-03-04T16:25:04+01:00
7cm+7cm=14cm 40cm-14cm=26cm 26cm:2=13cm
Drugi bok ma długość 13cm

42cm-2*3cm=42cm-6cm=36cm
36cm:3=12 12+3=15
Podstawa ma 12cm a boki 15cm

1,5*2=3 3+1+1=5
150:5=30 30:2=15 30+15=45
Wymiary jej to 45m na 30m
2010-03-04T16:25:29+01:00
Zad.7
bok a:
a=7cm
b=?
Ob=7*2=14cm
14cm= bok a.
40-14=26cm
26cm/2=13cm.
Bok a =7cm
Bok b =13cm.