Odpowiedz pełnymi zdaniami i zapisz uzasadnienia.
CZy podstawą ostrosłupa prawidłowego może być:
-romb o boku długości 3 cm?
-kwadrat o boku 8,5 cm?
-prostokąt bokach 7 cm i 70 mm?
-trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnych 5 cm?
-trójkąt równoboczny o boku 24 mm?
-trójkąt równoramienny o ramionach 12 cm i podstawie 0,12 m?
-koło o promieniu 3 cm?

HELP xD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T14:56:54+01:00
Ostrosłupy prawidłowe mają w podstawie figury foremne.
-Romb nie może być podstawą ostrosłupa prawidłowego, dlatego że podstawa ostrosłupa prawidłowego mogą być tylko figury foremne.
-Kwadrat może być podstawą ostrosłupa prawidłowego, ponieważ jest figurą foremną
-Prostokąt nie może być podstawą ostrosłupa prawidłowego, gdyż nie jest figura foremną.
-trójkąt prostokątny równoramienny nie może być podstawa ostrosłupa prawidłowego, gdyż nie jest on figurą foremna.
-trójkąt równoboczny może być podstawą ostrosłupa prawidłowego, ponieważ jest figura foremną.
-trójkąt równoramienny nie może być podstawą, poniewaz nie jest figurą foremna.
-koło nie może być podstawa ostrosłupa prawidłowego, ponieważ wtedy już byłby to stożek .
2 3 2