Migracje.
Rozwiąż logogryf, a następnie wyjaśnij znaczenie hasła.

1.przymusowe wydalenie cudzoziemca poza granice kraju.
2.mówimy tak o człowieku innej narodowości przybywającym w naszym kraju.
3.______ migracji - to różnica między imigracją a emigracją.
4.jest nim polak dla polaka.
5.człowiek, który opuścił swój kraj z zamiarem osiedlenia się po za jego granicami.
6. człowiek, który osiedla się w innym kraju.
7. powrót, np. uchodźców, do ojczyzny.

1._ _|_|_ _ _ _ _ _ _
2._ _ _|_|_ _ _ _ _ _ _ _ _
3._ _|_|_ _
4._|_|_ _ _
5._ _ _ _ _ _|_|_
6._ _|_|_ _ _ _ _
7._ _ _ _ _ _ _|_|_ _ _

2

Odpowiedzi

2010-03-04T16:45:37+01:00
1. Deportacja
2.
3.Saldo
4.
5.
6.
7. reemigracja

Tylko te wiem.
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:47:31+01:00
1 Deportacja
2 Obcokrajowiec
3 Saldo
4 Rodak
5 Emigrant
6 Imigrant
7 Repatriacja
10 4 10