Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-20T19:59:44+02:00
A zatem, co się stało w Dniu Pięćdziesiątnicy? No cóż, chciałbym zasugerować, że wierzący byli niejako scaleni ze sobą jako członkowie jednego ciała Chrystusowego. Przedtem byli oni wierzącymi oddzielnie, nawet wierzący Starego Testamentu byli wierzącymi i obywatelami królestwa – Abraham, Izaak, Jakub, Dawid, patriarchowie itd. – ale nie byli oni członkami ciała Chrystusa. W Dniu Pięćdziesiątnicy podstawowym wydarzeniem było to, iż ci wszyscy stali się jedno. Jest to coś, co możemy zrozumieć jeśli widzimy, iż mogło się tak stać po wniebowstąpieniu Pana. Kiedy był On tutaj w ciele i nauczał swoich naśladowców, Kościół jako Jego ciało nie był jeszcze uformowany. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy słowa mówiące o Kościele, który jest „nabyty własną jego krwią” (Dz. Ap. 20, 28). W takim znaczeniu Kościół nie mógł istnieć zanim nasz Pan nie dokończył swego dzieła, które przyszedł dokonać. On dokończył swe dzieło wstępując do Ojca, a moment w którym to zrobił, zakończył pracę konieczną dla wykupienia Kościoła. Został uczyniony głową Kościoła i jako głowie Kościoła został Mu dany Duch Święty, aby mógł ofiarować Go Kościołowi jako swemu ciału.To wszystko nie mogłoby się wydarzyć przed wniebowstąpieniem, ale należało się tego spodziewać po tym wydarzeniu. To jest dokładnie to, co się stało – dziesięć dni po wniebowstąpieniu nasz Pan, teraz głowa ciała, którym jest Kościół, posłał swojego Ducha w, i na ciało, aby je napełnić. Był to dar, który On ofiarował, obietnica Ojca została posłana przez Syna, który dokończył tego dzieła, aby mogło się to stać. W Dniu Pięćdziesiątnicy ustanowiony został Kościół jako jedność, jako ciało Chrystusa
8 3 8
2009-10-20T20:00:10+02:00
Święta to przypada pięćdziesiąt dni po ukazaniu się zmartwych- wstałego Mesjasza swym naśladowcom.


Dokładnie w Święto Pięćdziesiątnicy, gdy uczniowie znajdowali się razem, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętem i mówili obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Stał się też szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, ukazały się uczniom języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden (Dz 2,1-4). Zjawiska te były widziane i słyszane przez zgromadzonych na Święto. Apostoł Piotr wyjaśnił zdumionym pielgrzymom, że zjawiska te świadczą o spełnieniu się proroctwa Joela /3,1-5/.


To szczególne namaszczenie Duchem Świętym upoważniło uczniów Mesjasza do głoszenia Ewangelii o Królestwie. Pomimo srogich zakazów kapłanów i straży świątynnej, głosili z odwagą dalej.


Za sprawą Ducha Świętego, przez ręce apostołów działo się też wiele znaków i cudów. Ewangelia głoszona z mocą była przyjmowana przez tłumy. Spełniły się słowa Jezusa: Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. (J 15,26).


Prawda o Nowym Przymierzu musi być ogłaszana wszystkim narodom na świadectwo. Niesfałszowane nauczanie potwierdza Pismo Święte i Duch Święty. Właściwa wykładnia prawdy o Nowym Przymierzu jest zawarta w nauczaniu uczniów Jezusa.
5 4 5
2009-10-20T20:35:55+02:00
W Dniu pięćdziesiątnicy nastąpiło zesłanie na Apostołów Ducha Świętego
13 4 13