Odpowiedzi

2010-03-05T09:54:17+01:00
Sonda będzie miała największą masę jeśli masa gazu jest najmniejsza. Gaz charakteryzujący się najmniejszą wagą to wodór. Co prawda występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych, ale taka jedna cząsteczka H2 zajmuje tyle samo miejsca co dwie cząsteczki helu, zatem gęstość wodoru jest mniejsza. Trzeba znać gęstość wodoru: 0,0899 kg/m3 m=dV = 0,0899 kg/m3 * 100m3 = 8,99 kg ~9 kg Sama powłoka balonu ma masę 1kg. Zatem masę sondy można oszacować na co najmniej 10 kg.
5 1 5