1) klocek o małej masie przyczepiony do wykonuje drgania harmoniczne. Całkowita energia układu wynosi 80J. oblicz energie kinetyczną dla wychylenia x=0

2) na sprężynie zawieszono obciążnik o masie 0,01kg wskutek czego sprężyna wydłużyła się o 2cm. oblicz współczynnik sprężystości tej sprężyny g=10m/s²


może być rozwiązane tylko jedno zadanie ale żeby pisało skąd się wzięły wzory i wszystkie obliczenia.

za teksty typu :
-wzór na energię kinetyczną wynosi e=mv²/2
i inne nie na temat zgłaszam spam.

;)
proszę o zrobienie tego do wieczorka bo potrzebne jest mi to na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:24:08+01:00
Zad. 2
porównujesz sile ciężkości która zrównoważy się z siłą która działa sprężyna na klocek

mg=kx i stąd wyliczasz k
m=0,001kg
x=2cm=0,02m
g=10m/s^2
Q=0,01N
2F/x^2=K
K-współczynnik sprężystości
x-odkształćenie
2*0,01N/(0,02m)^2=K
K=0,02N/0,0004m^2
K=50N/m
1.
Energia potencjalna maksymalna jest dla maksymalnego wychylenia wiec
Epmax=1/2*k*A^2
A- wychylenie maksymalne
Energia kinetyczna będzie różnica energii maksymalnej i energi potencjalnej w A/2 czyli połowie wychylenia

Ek=1/2*k*A^2 - 1/2*k*(A/2)^2=3/8*k*A^2
Czyli energia kinetyczna wynosi w tym punkcie 3/8 energii maksymalnej wiec Ek=3/8*60J
Ep=1/2 kx2 Ek=1/2 kA2
Ec=1/2k(A2-1/2 A2)
Ec=1/2k * 1/4 A2
60J=1/2k *1/4 A2
Ep(1/2kA2)=15J
Ek=Ec-Ep
Ek=60J-15J
Ek=45J
1 5 1