Odpowiedzi

2010-03-04T16:29:41+01:00

p=½ah
40= ½*20 *h
40=10h |: 10
4=h


x - długość boku
^ - do kwadratu

x^= 5^+4^
x^= 25+16
x^= 49
x= 7


obw= 10 +7+7
obw= 14
2010-03-04T16:30:38+01:00
Trójkąt równoramienny ma to do siebie że jego ramiona są 2 razy dłuższe od podstawy czyli
dane:
P= 40
a= 10
to oba b= 20
więc
L= a + 2b
L= 10 + 2*20
L= 10 + 40
L= 50
2010-03-04T16:32:31+01:00
PΔ = ½*a*h
40cm²=½*10cm*h
40cm²=5cm*h
h=40cm²:5cm
h=8cm

Długość tej wysokości to 8cm

Obwód:

a=10cm
½a=5cm
b²=a²+h²
b²=100cm + 64cm
b²=164cm
√164=b
b≈12,81cm

b=c

ObΔ=a+b+c≈10cm+12,8cm+12,8cm≈35,6cm