Odpowiedzi

2010-03-04T16:33:58+01:00
Korzyścią było na pewno pojawienie się idei narodowo wyzwoleńczych. Napoleon pokazał ludziom, że ustrój monarchiczny nie jest dobry i należy go zmienić. Do strat należy zaliczyć to, że Napoleon narobił ludziom (np. Polakom) wielkich nadziei, że zapanuje nowy ład w Europie i życie stanie się lepsze. Tymczasem my dostaliśmy tylko na kilka lat teoretycznie wolne Księstwo Warszawskie. Po klęsce Napoleona pewne zmiany w europejskiej polityce zaszły jednak, nie było rewolucji jaką napoleon zapowiadał. Skończył jak wiele imperatorów pragnących zawładnąć światem począwszy od Juliusza Cezara, a skończywszy na Hitlerze i Stalinie.
9 2 9
2010-03-04T16:35:10+01:00
Wojny napoleońskie – ciąg konfliktów zbrojnych pomiędzy Francją – najpierw republiką, a następnie cesarstwem – w czasach supremacji Napoleona Bonaparte. Były one częściowo kontynuacją konfliktów, które wybuchły z powodu rewolucji francuskiej i trwały – z inicjatywy i dzięki finansowaniu przez Anglię – przez cały okres I Cesarstwa. Historycy nie są zgodni co do tego, kiedy dokładnie należy datować ich początek. Niektórzy uważają, że należy je liczyć od momentu, gdy w listopadzie 1799 roku Napoleon przejął władzę we Francji. Inni uznają, że konflikty okresu 1799-1802 należy zaliczać jeszcze do wojen okresu rewolucji francuskiej i za punkt początkowy „wojen napoleońskich” uważają zerwanie pokoju w Amiens i wypowiedzenie Francji wojny w 1803 r. przez Zjednoczone Królestwo. Obecnie w historiografii zachodniej coraz częściej nazywa się je „wojnami Koalicji”, ponieważ faktycznie zostały one narzucone Napoleonowi przez kolejne koalicje. Wojny te – dzięki talentom dowódczym Napoleona początkowo zwycięskie, co zaowocowało pobiciem w polu armii większości dawnych mocarstw europejskich – zakończyły się przegraną Francji i najpierw abdykacją, a po ostatniej kampanii, znanej jako "100 dni Napoleona", zesłaniem byłego cesarza na wyspę św. Heleny. Za ich końcową datę uznaje się 20 listopada 1815 r. – po ostatecznej klęsce Napoleona w bitwie pod Waterloo i podpisaniu drugiego traktatu paryskiego w 1815 r.
Wojny napoleońskie przyczyniły się pośrednio do powstania w wielu krajach Europy nowego stylu myślenia, a w konsekwencji do walki o wyzwolenie narodowe w Polsce, Belgii, we Włoszech i na Bałkanach.