Uzupełnij zdania:
a) Masa elektronu jest około ............. od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi .................... .
b) Atom jest elektrycznie obojętny co oznacza, że ................ .
c) Liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów, nazywana jest ............ (A).
A = liczba .................. + liczba ..................
d) Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę ................ lub ............. .
Z = liczba ................. = liczba ............... = ................. jądra

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:40:58+01:00
Masa elektronu jest około 1830 razy mniejsza od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi e = −1602 176 487(40)·10−19 C .
b) Atom jest elektrycznie obojętny co oznacza, że ma jednakową liczbę protonów i elektronów.
c) Liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów, nazywana jest liczbą masowa A = liczba protonów + liczba neutronów
d) Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę protonów lub elektronów
Z = liczba protonów = liczba elektronów = .ładunek jądra
5 4 5