Odpowiedzi

2013-05-11T17:40:33+02:00

Podział Księstwa Warszawskiego


                Car Aleksander chętnie zatrzymałby całe Księstwo Warszawskie (zajęte przez rosyjskie wojska w początkach 1813 r.) i zapewne dlatego usilnie zaskarbiał sobie przychylność Polaków. Pozostałe mocarstwa były takiemu przesunięciu wpływów rosyjskich na zachód zdecydowanie przeciwne. W wyniku długotrwałych przetargów dokonano podziału Księstwa:


a)      Zachodnia Wielkopolska przeszłą do Prus jako Wielkie Księstwo Poznańskie;


b)      Kraków z okolicą ogłoszono wolnym miastem (Rzeczpospolita Krakowska) pod kuratelą trzech mocarstw rozbiorowych);


c)       Reszta terytorium Księstwa weszła w skład Królestwa Polskiego związanego z Rosją.


Na Kongresie potwierdzenie pozbawienie Polaków samodzielnego bytu państwowego, choć gwarantowano im swobodę poruszania się, osiedlania i rozwijania swej kultury na obszarze Rzeczypospolitej z 1772 r.(postulat ten nigdy nie był zrealizowany).


Czwarty  rozbiór Polski


Podział terytorium Rzeczypospolitej obowiązywał tylko jedenaście lat, bo już w 1806 r. armie napoleońskie wkroczyły na polskie ziemie. W 1807 r. utworzono Księstwo Warszawskie. To właśnie podział z 1815 r. utrzymał się przez następne 100 lat i wyznaczył ramy polityczne dla życia polskiego narodu w XIX w. Kongres Wiedeński zajmował się  tylko podziałem Księstwa Warszawskiego, nie zaś wszystkimi ziemiami  dawnej Rzeczypospolitej. Pomorze należało bowiem do Prus, Galicja (południowa Małopolska i zachodnia Ukraina) do Austrii, zaś kresy za Bugiem (tzw. Ziemie Zabrane) do Rosji i nikt tego nie kwestionował.