Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:41:57+01:00
Aborygeni - Nazwę tę dziś najczęściej stosuje się w odniesieniu do przedstawicieli geograficznej rasy australoidalnej Australii i Tasmanii. W chwili przybycia Europejczyków kultura aborygenów była na poziomie pierwotnym, a ich populacja liczyła prawdopodobnie 750-780 tysięcy osób. Ich liczba katastrofalnie spadała aż do lat '30 XX wieku, kiedy (1933) ich liczbę oceniano tylko na 67 tysięcy. Wg spisu ludności z 1986 roku populacja aborygenów liczyła ok. 230 tys. osób, a w 1996 372 tysiące.Rządy Australii aż do połowy lat '60 XX wieku stosowały wobec Aborygenów politykę przymusowej asymilacji i dopiero od tego czasu wykreślił ich z oficjalnej Księgi Flory i Fauny tego kraju i przyjął zasadę asymilacji dobrowolnej. Dopiero od 1984 roku cieszą się oni pełnią praw wyborczych.
Aborygeni pojawili się w Australii około 40 tysięcy lat temu. Przybyli prawdopodobnie z wysp Azji Południowo - Wschodniej. Około 10 tysięcy lat temu Aborygeni dotarli do Tasmanii. Tamtejsza gałąź Aborygenów to Tasmańczycy.
Nazwy "aborygeni" rdzenna ludność Australii własciwie nigdy nie używa. Stosuje natomiast różne inne nazwy, będące zazwyczaj tamtejszym synonimem słowa "człowiek".
2 4 2