1). Suma liczby 8 i 3/4 i trzykrotność pewnej liczby jest równa różnicy 2 i1/3 -5. Co to za liczba?
2). Oblicz pole kwadratu, którego obwód jest równy 60 cm.
3). Pewna czterocyfrowa liczba jest podzielna przez 3 i przez 5. Dwie pierwsze cyfry tworzą liczbę cztery razy mniejszą od liczby utworzonej przez dwie ostatnie cyfry. Liczba utworzona przez ostatnie dwie cyfry jest wielokrotnością każdej z liczb: 1,2,3,4,5,6. Znajdź taką liczbę czterocyfrową.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T13:46:39+01:00
2) Obw = 60
a = 60 : 4
a = 15

P = a * a
P = 15 * 15
P = 225