Odpowiedzi

2010-03-04T21:50:56+01:00
Dzieje Apostolskie zaczynają się słowami „pierwsze sprawozdanie”, nawiązującymi do Ewangelii według Łukasza. Obie relacje są skierowane do tego samego człowieka, Teofila, i stąd wiemy, że również Dzieje opracował Łukasz, choć nie wymienił swego imienia (Dz 1:1; Łk 1:3). Obie księgi mają zbliżony styl i słownictwo. Informację, że pisarzem Dziejów był Łukasz, można znaleźć w kanonie Muratoriego z końca II w. n.e., a także w pochodzących z tego samego stulecia pismach teologicznych Ireneusza z Lyonu, Klemensa Aleksandryjskiego i Tertuliana z Kartaginy, którzy przytaczali cytaty z tej księgi.
GŁÓWNE MYŚLI DZIEJÓW APOSTOLSKICH
Relacja o powstaniu zboru chrześcijańskiego i jego gorliwej działalności publicznej mimo zaciekłego sprzeciwu
Obejmuje okres: od 33 do ok. 61 r. n.e.