UWAGA PIERWSZEJ OSOBIE DAM NAJLEBSZĄ Z GÓRY DZIĘKI

1-wymień przyczyny, które doprowadziły do wybuchu największego powstania kozackiego.
2- Uzupełnij zdanie
Największe powstanie kozackie wybuchło w roku ..... Na czele powstańców stanął ............ W kolejnych bitwach, stoczonych pod ........., ................ i..........,klęskę podniosło wojsko ............ Oblężeniem twierdzy .......... doprowadził książę ............... Zwycięstwem polaków zakończyła się walka trzydniowa bitwa stoczona w roku ..... pod ....... W 1654 r. Kozacy zawarli porozumienie z ........w ................., na mocy którego do Rosji zostały włączone ziemie ................ Stało się to przyczyną wojen między ........ a .......... Konflikt zakończył rozejm w ................ podpisany w roku ......... Ustalał on zę Ukraina zostanie ....................................... Warunki te potwierdzałtzw. pokój ...................., zawarty w roku ...................

2

Odpowiedzi

2010-03-04T16:51:38+01:00
2.
Największe powstanie kozackie wybuchło w roku 1648. Na czele powstańców stanął Bohdan Chmielnicki.W kolejnych bitwach, stoczonych pod Korsuniem, Żółtymi Wodami i Piławcami, klęskę podniosło wojsko magnackie. Oblężeniem twierdz....doprowadził książę Jan II Kazimierz. Zwycięstwem polaków zakończyła się walka trzydniowa bitwa stoczona w roku 1651 pod Beresteczkiem. W 1654 r. Kozacy zawarli porozumienie z Rosją w Perejasławiu na mocy którego do Rosji zostały włączone ziemie ukraińskie. Stało się to przyczyną wojen między Kozakami a Ukrainą. Konflikt zakończył rozejm w Andruszowie podpisany w roku 1667.Ustalał on zę Ukraina zostanie podzielona. Warunki te potwierdzałtzw. pokój wieczysty, zawarty w roku 1686r.
6 4 6
2010-03-04T16:54:04+01:00
Jego "krwawa rozprawa" z Kozakami i ludnością chłopską była odwetem za wcześniejsze mordy popełnione na ludnosci polskiej i Zydach.Problem kozacki był naprawdę problemem "kwadratury koła".I nie zgadzam się,z poglądem,że Jeremi i inni możnowladcy byli winni powsaniu kozackiemu.Wine możnowładztwa polskiego,akcentując mocno tło społeczne powstania Chmielnickiego,przypisywali historycy radzieccy.To bierna polityka sejmu polskiego de facto doprowadziła do wybuchu największego powstania Kozaków.A przecież juz wcześniej pokazali,że są niespokojnym elementem spolecznym(szereg powstań,m.in Nalewajki,Żmajły).

Kozackie powstania, zbrojne wystąpienia Kozaków będące wynikiem dążenia Rzeczpospolitej do ograniczenia ich samodzielności. Próby kontroli poczynań Kozaków wiązały się z organizowanymi przez nich wyprawami łupieskimi na tereny tureckie, co zaogniało stosunki polsko-tureckie. Kolejną sprawą wywołującą konflikty w stosunkach polsko-kozackich stały się rejestry Kozaków pozostających na żołdzie Rzeczpospolitej, często zmieniane przez stronę polską.
3 2 3