Wpisz obok wymienionej strefy klimatycznej Ziemi nazwe jednego regionu, połoonego w tej
strefie. Wybierz nazwy regionów sposród podanych niej.
Strefa klimatyczna:
• umiarkowana …………………………………………………………………………..
• podzwrotnikowa ………………………………………………………………………
• zwrotnikowa ……………………………………………………………………………
• równikowa …………………………………………………………………………….
Nazwy regionów: Półwysep Apeninski, Nizina Niemiecka, Wyyna Meksykanska, Grenlandia,
Wielkie Pustynie Australii, Półwysep Indochinski

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:23:34+01:00
Umiarkowana-Nizina Niemiecka
podzwrotnikowy-Półwysep Apeninski,
zwrotnikowy-Wyyna Meksykanska, Wielkie Pustynie Australii
równikowa-Półwysep Indochinski
sory ale Grenlandia od kąt pamiętam to strefa okołobiegunowa