Doprowadź do postaci sumy algebraicznej, zredukuj wyrazy podobne,a następnie przedstaw wyniki w postaci iloczynu.

a) 7(2x-3)-5(2-x)+x+1
b) 6a(a+1)-9(a²-a)+8a²
c) 2x²(x+1)+x²(1-x)+x³
d)k²(1-3k)+3(k³-1)-(k²-3)+1
e) 3a²(-a+3)-2a(4a+1)-a²
f) 4a(4a-1)-2a(4a²-a-2)-2a²

1

Odpowiedzi

2010-03-04T17:40:43+01:00
A) 7(2x-3)-5(2-x)+x+1=14x-21-10+5x+x+1=20x-30=10(2x-3)
b) 6a(a+1)-9(a*2-a)+8a*2=6a*2+6a-9a*2+9a+8a*2=5a*2+15a=5a(a+3)
c)2x*2(x+1)+x*2(1-x)+x*3=2x*3+2x*2+x*2-x*3+x*3=2x*3+3x*2=x*2(2x+3)
d)k*2(1-3k)+3(k*3-1)-(k*2-3)+1=k*2-3k*3+3[(k-1)(k*2+k+1)]-(k*2-3)+1=
=k*2-3k*3+(3k-3)(k*2+k+1)-(k*2-3)+1=
=k*2-3k*3+3k*3+3k*2+3k-3k*2-3k-3-k*2+3+1=
=k*2-k*2+3-2=1
e)3a*2(-a+3)-2a(4a+1)-a*2=-3a*2+9a*2-8a*2-2a-a*2=-3a*3-2a=-a(3a*2+2)
f)4a(4a-1)-2a(4a*2-a-2)-2a*2=16a*2-4a-8a*3+2a*2+4a-2a*2=
=-8a*3+16a*2=-8a*2(a-2)

Te powyzej to bzdury pozdrawiam :)
40 4 40