Zad.1 Przekształć wyrażenia: (od przykładu G proszę z obliczeniami)
g)-(4x+3- ½y)=
h)-5(-3a+b-0,7)=
i)-(-½t-z-6)=
zad.2 Przekształć ilorazy: (proszę równiez z obliczeniami)
a)(2x+8):(-2)=?
b)(a-10):5=?
c)(9x-7-3):3=?
d)(-4z-2t): ½=?
e)(4w-2+3u):(-1, 1/3)=?
f)(0,6x+10y-1):-0,2=?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:14:55+01:00
Zad.1 Przekształć wyrażenia: (od przykładu G proszę z obliczeniami)
g)-(4x+3- ½y)=-4x-3+½y
h)-5(-3a+b-0,7)=15a+b+3,5
i)-(-½t-z-6)=½t+z+6
ż
zad.2 Przekształć ilorazy: (proszę również z obliczeniami)
a)(2x+8):(-2)=2(x+4):2=x+4
b)(a-10):5=5(⅕a-2):5=⅕a-2
c)(9x-7-3):3=(9x-4):3=3(3x-12/3):3=3x-12/3
d)(-4z-2t): ½=2(-4z-2t)=-8z-4t
e)(4w-2+3u):(-1, 1/3)=3(4w-2+3u):4=(12w-6+9u):4
f)(0,6x+10y-1):-0,2=(6/10a+10y-1)10/2=
(6a+100y-10):2=2(3a+50y-5):2=3a+50y-5
2010-03-04T17:15:34+01:00
G) 4x-3+1/2(jedna druga, ulamek)
h) 15a-5b+3,5
i) 1/2 t +2-6
zad 2
a) -x-1/4
b)5/a- 1/2
c) 3x - 3/7 - 1
d) -2z - 1t ( tego jeden pisac nie musisz)
e) zapisu e nie zrozumialam
f) (0,6x+10y-1) :(-0,2) //*10
(6x+100y-10) : (-2)
-1/2x - 1/50 y + 1/5

wiecej obiczen nie ma ;)