1. Wytłumacz, jak doszło do utworzenia Legionów Polskich.
2. Wyjaśnij , jak powstało Księstwo Warszawskie.
3. Jakie zmiany w systemie prawnym wprowadzała konstytucja nadana Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona?
4. Przedstaw przebieg wojny polsko- austriackiej.
5. Jaką politykę prowadził Napoleon w stosunku do Księstwa Warszawskiego?

WYBRAĆ DWA ZADANIA I NAPISZAC O TYM??? ALBO MOGA BYĆ WSZYSTKIE ZADANIA?
POMOCY !!! PROSZE!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-04T17:01:35+01:00
1.powstało w 1797r w Włoszech z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego. Miały one walczyć przy boku Napoleona (Francja), Polacy mieli nadzieje na odzyskanie niepodległości.
2.Na początku Francja wykorzystywała polaków, lecz Bonaparte w 1807r nie pominął zasług polaków i utworzył Księstwo Warszawskie które było zależne od Francji.
5Napoleon bez skrupułów wykorzystywał waleczność polaków, w 1812r wraz z Francją ruszyli na Moskwę, ponieśli klęskę co spowodowało zlikwidowanie KP.
3 4 3