Odpowiedzi

2010-03-04T16:57:00+01:00
Wielkie Księstwo Poznańskie było autonomiczną częścią Prus.

Królestwo polskie posiadało ograniczoną autonomię i miało unię personalna z Imperium Rosyjskim.

Księstwo Warszawskie było formalnie niepodległe, jednak tak naprawę podlegało Francji.

Rzeczpospolita Krakowska była pod kontrolą trzech zaborców: Austrii, Niemiec i Rosji.