Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T16:46:58+01:00
Biblia jest słowem człowieka ponieważ to człowiek spisał wszystko, a nie Bóg. Autorem Pisma Świętego jest Człowiek pod natchnieniem Ducha Świętego.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T16:57:01+01:00
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. Autorem Pisma św. Jest Autorem Pisma Świętego jest Bóg i ludzie, którzy zapisali Jego słowa pod natchnieniem Ducha Świętego.Księgi Starego Testamentu powstawały na przestrzeni ponad tysiąca lat. Pierwsze teksty zostały wyryte na tabliczkach glinianych i pochodzą z XIII w. przed Chrystusem. Inne teksty pochodzą z II w. przed narodzeniem Pana. Natomiast teksty Nowego Testamentu powstawały od zmartwychwstania do końca I wieku, a według niektórych badaczy, do końca wieku II. Żadna księga nie była pisana przez tak długi okres, jak Biblia. Na przykład Koran, święta księga Islamu, została napisana pod dyktando Proroka Mahometa, który nie dokończywszy przekazywania swoich wizji, zmarł. Ostateczna redakcja dokonana z inicjatywy Osmana polegała na uporządkowaniu zapisków według długości sur (od najdłuższej do najkrótszej). Przekaz treści jest zatem chaotyczny i nieuporządkowany.
Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży plan zbawienia ludzkości. Pamiętając o tym, że ludzkość zwykła traktować wszystko co niewyjaśnione, a co za tym idzie także wyżej rozwiniętą technikę, jako ingerencję samego Boga, należy przystąpić do nowej analizy Starego Testamentu. Wychodząc z założenia, że Biblia jest dziełem ludzkim, a nie boskim, że powstała na skutek nieporozumienia związanego z błędną interpretacją tego co zobaczono, rysuje się nam nowy obraz dziejów narodu wybranego. Oczywiście są ludzie, którzy zwykli sadzić, iż Biblia powstała gdyż ktoś sobie kiedyś coś wymyślił. Zwarzywszy jednak na fakt, iż niektóre z wydarzeń Biblijnych znalazły swe odzwierciedlenie w ogólnie przyjętej historii tamtego regionu, musimy zastanowić się czy "nadprzyrodzone" fakty opisane w Starym Testamencie nie odcisnęły gdzieś swego wyraźnego piętna.