W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma 30stopni. Oblicz obwód trójkąta, jeśli:
a) krótsza przyprostokątna ma długość 2,
b) dłuższa przyprostokątna ma długość 2,
c) przeciwprostokątna ma długość 2.

Proszę o obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T17:04:51+01:00
Trójkąt który ma kąt o miarach 30, 60 i 90 stopni ma wzory
na dłuższą przyprostokątną a√3/3 na krótszą a a na przeciwprostokątną 2a. Ja korzystam właśnie z tych wzorów.
a)ob=6+√3
jedna przyprostokątna ma 2 druga √3 a przeciwprostokątna 4

b)ob=2+6√3
przyprostokątna dłuższa 2 krótsza 2√3 a przeciwprostokątna 4√3
2√3 bo :
a√3/2=2/*3
a√3=6/:√3
a=2√3

c)0b=3+√3/3
dłuższa √3/3 krótsza 1 przeciwprostokątna 2