1.Dany jest wieloman W ... Oblicz:
w(-1) , W(0) , W(1)
A)W(x)=3x⁵-6x⁴-2x³+6x²+2x-1
b)w(- ⅓x⁶ - ½x³ +3x²+6

2.Wyznacz a oraz b wiedząc,że:
a)w(x)=x³+ax²+6x+b w(o)=1 w(1)=5

b)w(x)=x⁴-2x³+ax²-b w(0)=-1 w(1)=8

3.Nie wykonujac dzielenia oblicz:reszte z dzielenia wielomanu W przez dwuman V , gdy :
W(x)=x³+5x²-7x+9 V(x)-1
Prosze to na dzisiaj zrobcie prosze!!! dzieki

1

Odpowiedzi

2010-03-04T18:01:31+01:00
1.Dany jest wielomian W ... Oblicz:
W(-1) , W(0) , W(1)
a)
W(-1)=3(-1)⁵-6(-1)⁴-2(-1)³+6(-1)²+2(-1)-1=-3-6+2+6-2-1=-4
W(0)=-1
W(1)=3-6-2+6+2-1=2

b)
W(-1)=- ⅓(-1)⁶ - ½(-1)³ +3(-1)²+6=-⅓+½+3+6=⅙+9=9⅙
W(0)=6
W(1)=-⅓-½+3+6=-⅚+9=7 i 7/6

2.Wyznacz a oraz b wiedząc,że:
w(0)=1 w(1)=5
a)w(x)=x³+ax²+6x+b
w(0)=b b=1
w(1)=1+a+6+b
w(1)=7+a+1
w(1)=8+a
5=8+a
a=5-8
a=-3

b)w(x)=x⁴-2x³+ax²-b w(0)=-1 w(1)=8
w(0)=1 w(1)=5
w(0)=-b
b=-1

w(1)=1-2+a-b
w(1)=-1+a-(-1)
w(1)=-1+a+1
a=5