1.Oblicz objętość i pole powierzchni:
a) prostopadłościanu o wymiarach 2cmX1dmX5mm,
b)sześcianu o krawędzi długości 2(pitagorasa)2
2.a)Oblicz długość krawędzi sześcianu o objętości 27
b)Jaką długość ma przekatna sześcianu o krawędzi długości 5?
c)Oblicz objętość sześcianu o przekatnej długości6(pitagorasa6.
Prosze bardzo o pomoc jest mi to potrzebne na jutro..Daje naj...:)

1

Odpowiedzi

2010-03-04T17:27:26+01:00
1.
a) V = a*b*c Pc = 2P₁+ 2P₂ + 2P₃ P = a*b
a = 2 cm
b = 1 dm = 10 cm
c = 5 mm = 0,5 cm

P₁= 2*10 = 20 cm
P₂= 2*0,5 = 1 cm
P₃= 10*0,5 = 5 cm
Pc = 2*20 + 2*1 + 2*5 = 40+2+5 = 47
Pc = 47 cm²

V = 2cm*1cm*0,5cm = 1 cm³

b)
2.
a) V= a*a*a V= a³
V= 27
a³ = 27
a = √27
a = 3
każda z krawędzi ma 3

b) a = 5 z pitagorasa
p- przekątna

p² = 5²+5²
P² = 25+25
p² = 50
P = √50