Odpowiedzi

2010-03-04T17:02:43+01:00
Kościół we wczesnym średniowieczu odegrał bardzo ważną rolę. Wczesne średniowiecze obejmuje okres od V wieku do XI wieku. W dalszej części mojej pracy rozwinę ten temat.
Kościół organizował wyprawy krzyżowe, były to wyprawy, których główną rolą była chrystianizacja pogan. Wyprawy te trwały od 1096 roku do upadku Akki w 1291 roku. Były one również odbierane negatywnie, gdyż ginęło w niej wielu ludzi.

Benedyktyni zajmują się pracą naukową i rekolekcyjno-duszpasterską – pod kierunkiem benedyktynów tynieckich dokonano przekładu Biblii, nazwanego Biblią Tysiąclecia.

Najwspanialszym dziełem budowniczych jest Kościół Mądrości Bożej w Konstantynopolu.
Bizantyjczycy robili mozaiki freski oraz ikony- obrazy o tematyce religijnej malowane na drewnie .

2 3 2