1. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych:
8x - 2 + x ² + x + 4 - 2x² + 2 - 9x - 4

2. Sprowadź dane wyrażenia do najprostszej postaci:
a) (x+4) + (2x-6)
b) (y-x) - (y-3x)
c) 3 * (2a+b)
d) (5a ² - 10) : 5

3. Oblicz wartość wyrażenia:
ab * (-2a ³) * (- ½ b²) dla a = -1 i b = 0,1

4. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego sumę trzech kolejnych liczb całkowitych, z których pierwszą jest a

2

Odpowiedzi

2010-03-04T16:56:09+01:00
Zad 1
to się równa -x²
zad 2
a) (x+4) + (2x-6) = 3x-2
b)-4x
c)6a+3b
d)a ²-2
2010-03-04T17:02:52+01:00
1. 4-x²
2.a) 3x-2
b) 2x
c) 6a+3b
d) a²-2
3.-1*0,1(-2(-1)³)*(-½*(0,1)²=-0,1*2*(-0,5*0,01)=-0,2-0,025=0,225
4.a, a+1. a+2, a+3