14. ZApisz w jak najprostrzej postaci.
a) 2x × (-3y) : (-2) =
b) 6p × 2a : 4 =
c) 0,5ab × (-a) : ¼ =
d) 2y × 3ty × 0,6t =

10.Dla pewnych liczb X i Y wartość wyrażenia x-y jest równa ½. Obilcz dla tych samych liczb wartość wyrażeń:
a) (x - y)² =
b)2 : (x - y) =

19.Zredukuj wyrazy podobne.
a) - 4x - 7 - 3x + 7 =
b) x - 2xy + ½x - ⅓xy =
c) -x² + y² - 2x² - 2y² =
d) -x² + 2x - 3x + x² =
e) 4x + 4 - 7x - ½ =
f) -2ab + 12a - 4ab - 16a =

1

Odpowiedzi

2010-03-04T17:09:55+01:00
2x × (-3y) : (-2) =-6xy :(-2)=3xy
6p × 2a : 4 =12ap :4=3ap
0,5ab × (-a) : ¼ =-0,5a²b :¼=-0,5a²b*4=2a²b
2y × 3ty × 0,6t =6ty² * 3/5t=3⅗t²y²

(x - y)² = (1/2)²=¼
2(x-y)=2:½=2*2=4

- 4x - 7 - 3x + 7 =-7x
x - 2xy + ½x - ⅓xy =1½x-2⅓xy
-x² + y² - 2x² - 2y² = -3x²-y²
-x² + 2x - 3x + x² =-x
4x + 4 - 7x - ½ =-3x+3½
-2ab + 12a - 4ab - 16a = -6ab-4a