Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:12:45+01:00
1
x-cena towaru
1,2x*1,25=60
1,5x=60
x=60:1,5
x=40 zł

Cena przed podwyżkami wynosiła 40 zł

wzrosla ięc 0 20 zł

20zł---x
40zł---100%
czyli x=50%

wzrosła o 50%

3
najpierw liczę kąty wszystkich trójkatów równoramiennych:
ΔABO
(180⁰-40⁰):2=70⁰
ΔCBO
(180⁰-80⁰):2=50⁰
ΔCDO
(180⁰-110⁰):2=35⁰
teraz liczę brakujący kąt środkowy:
360⁰-(110⁰+80⁰+40⁰)=130⁰
ΔADO
(180⁰-130⁰):2=25⁰

kąty czworakąta wynoszą więc:
∢A=25⁰+70⁰=95⁰
∢B=50⁰+70⁰=120⁰
∢C=50⁰+35⁰=85⁰
∢D=35⁰+25⁰=60⁰

5
a=2- najmniejsza liczba pierwsza
b=I-41+18I=I-23I=23
h=?
P=100
P=1/2(a+b)"h

100=1/2*(2+23)*h
200=25h
h=200:25
h=8
jest to wysokośc trapezu ale i też wysokośc trójkątów
czyli pole większego:
PΔ=1/2*23*8
PΔ=23*4
PΔ=82
PΔ2=100-92=8

pola wynoszą 8 i 92