Bardzo proszę o pomoc z matematyki ! ćwiczenia dla klasy 6 (SP) wyrażenia algebraiczne - matematyka z plusem
zadanie 1 strona 11 i zadanie 3 także ze strony 11, dyktuję :
Uzupełnij tabelkę:
Suma algebraiczna---Uproszczony zapis sumy------Składniki (wyrazy) sumy
2x + (-3y) + 2---------- 2x - 3y + 2 ------------ 2x, -3y, 2(-2a) + b + (-5) ---------------------------------- (-2a), b, -5


2a + (-3b) + (-c)----------------------------------


(-6) + (-5k) + 1/2 l -----------------------------------


-------------------------------------------------------4x, -2y, -3


----------------------------------a + b - c ---------------------------


-------------------------------(-3x) - z + 0,2 ---------------------------


------------------------------(-2a) + b - c + 3 -----------------------------

ZAD.3 !!!!!!!!
Zapisz każdą z podanych sum na dwa inne sposoby, zmieniając kolejność wyrazów :

a) x - 2y + 5
b) (-a) + 3b + 8 - 7c
c) 5k - 2l - 3m + 9
WIELKIE DZIĘKI !!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T13:58:35+01:00
|(-2a) + b -5----------------(-2a) + b -5 ---------------- (-2a), b, -5

2a -3b -c----------------2a -3b -c------------------2a, (-3b), -c

(-6) + (-5k) + 1/2 l--------------------- -6 -5k + 1/2 l ---------------6, -5k, 1/2

4x + (-2y)+ (-3)-------------4x -2y -3------------------4x, -2y, -3

a +b + (-c)---------------------a + b - c ---------a, b, -c

(-3x)+ (-z) +0,2 ---------------(-3x) - z + 0,2 --------- -3x, -z, 0,2

(-2a) + b + (-c) +3-------------(-2a) + b - c + 3 -----------2a, b, -c, 3
______________________________________________________

a) x - 2y + 5 = -2y+5+x i 5+x-2y
b) (-a) + 3b + 8 - 7c = 3b+8-7c-a i 8-7c-a+3b
c) 5k - 2l - 3m + 9 = -2l-3m+9+5k i -3m+9+5k-2l

Mam nadzieje ze oto chodzi ;)
175 3 175
2010-03-05T14:01:07+01:00
Zad.1.str.11 uproszczony zapis sumy skladniki sumy
suma algebraiczna ........................ .................
2x+(-3y)+2 -2a-b-5 ...................
............ 2a-3b-c 2a,-3b,-c
............ -6-5k+1\2l -6,-5,1\2l
............ 4x-2y-3 .......
4x+(-2y)+(-3) ................... a,b,-c
a+(-b)+(-c) ................... -3x,z,0,2
(-3x)+z+o,z ................. -2a,b,-c,3
-2a+b+(-c)+3

zad.3.str.11
a)x-2y+5=5+2y-x=2y+5-x
b)-a+3b+8-7c=7c-8+3b+(-a)=-a+8-7c+3b
c)5k-2l-3m+9=9+3m-2l-5k=2l-3m-5k+9
128 2 128