Zadanie 1
Uzupelnij sekwencje nukleotydow zgodnie z zasada komplementarnosci

DNA
TACGGTTCAAGCACA

m Rna

...............?

Zadanie2
Czastka DNA zbudowana jest z 160 nukeotydow, cytonyza stanowi 40% wszystkich zasad. Oblicz procentowa zawartos pozostalych trzech zasad w czastce DNA i podaj liczbe czastek kazdej z zasad wchodzacych w sklad analizowanej czasteczki DNA

a)
Procentowa zawartosc zasady (w analizowanej czasteczce DNA)
cytozyna -40%
guanina-???
adenina-???
tymina-???

w miejce-??? wpisz ilosc %

b)
Liczba czastek zasady (w analizowanej czasteczce DNA)
cytozyna -???
guanina-???
adenina-???
tymina-???

w miejce-??? wpisz ilosc czasteczek zasady


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:39:06+01:00
TACGGTTCAAGCACA
ATGCCAAGTTCGTGT

W mRNA BEDZIE ZAMIAST TYMINY URACYL
100% = ATCG
100%- 40%= 60%
SKORO CYTOZYNA STANOWI 40% TO GUANINA TEŻ 40%
ZOSTAJE 20% PODZIELONE NA 2 (ADENINA I TYMINA)
CYTOZYNA 40%
GUANINA 40%
ADENINA 10%
TYMINA 10%

CYTOZYNA 64 NUKLEOTYDY
GUANINA 64 NUKLEOTYDY
ADENINA 16NUKLEOTYDY
TYMINA 16NUKLEOTYDY