Odpowiedzi

2010-03-04T17:00:04+01:00
Chrzest:
Chrzest święty to w katolicyzmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin, znak ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi.

Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.

Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu). W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia. Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej (jeżeli będzie to niemożliwe ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych). Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon, nadzwyczajnym szafarzem chrztu może być każdy człowiek, udzielający chrztu drugiej osobie zazwyczaj w wyjątkowych okolicznościach w imię Trójcy Świętej. Materią tego sakramentu jest woda, a formą słowa: . ja Ciebie chrzcze, w imie ojca i syna i ducha swietego ;))


Mam nadzieje ze sie przyda. Pare informacji sobie wybierzesz.
Taka formulke podawal nam ksiadz na religi.
9 3 9
2010-03-04T17:01:29+01:00
Chrzest -Po narodzinach dziecka u początków chrześcijańskiego życia.nawiązanie do zycia z Bogiem, odpuszczenie grzechów, zjednoczenie z Trójca świętą, włączenie w kościół.
Bieżmowanie- u progu dojrzałego życia z Bogiem daje Ducha świętego ścislej łączy z Jezusem umacnia więź z kościołem i posyła.
Eucharystia- jest chlebem Duchowym ,potrzebnym chrześcijaninowi, posilanie chrześcijanina ciałem i krwią Chrystusa , zjednoczenie z Jezusem i kościołem
Pokuta - Przy nawróceniu towarzyszy całemu życiu chrześcijanina.
POjednanie z Bogiem , z Kościołem , darowanie kary wiecznej i doczesnej , pokój sumienia.wzrost sił duchowych.
2 5 2