Oblicz jaką ilość wody uda się zagotować dostarczając jej 504000
J ciepła. Początkowa temperatura wody jest równa 40°C. Do rozwiązania wykorzystaj informacje, że do ogrzania 1 kg wody o 1°C należy dostarczyć jej 4200J ciepła.

Dane:
Szukane:
I obliczenia :)

3

Odpowiedzi

2010-03-04T17:02:12+01:00
Dane:
T₁ = 40⁰C
T₂ = 100 ⁰C
Cw =4200 [J/kg ×⁰C]
Q = 504 000 J
m = 2 kg
Szukane:
T₂
Rozw.:
Q = m × Cw × ΔT
ΔT= T₂ -T₁
Q = m × Cw × ( T₂ -T₁)
m= Q / Cw × ( T₂ -T₁) = 504 000 J / 4200 [J/kg ×⁰C] × 60⁰C =
= 2 kg
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:02:25+01:00
Oblicz jaką ilość wody uda się zagotować dostarczając jej 504000
J ciepła. Początkowa temperatura wody jest równa 40°C. Do rozwiązania wykorzystaj informacje, że do ogrzania 1 kg wody o 1°C należy dostarczyć jej 4200J ciepła.

Dane:Q=504000J
tp=40°C
tk=100°C
c wł.=4200J/kg*°C
Szukane:m
I obliczenia :)Q=m*c wł.*Δt
Δt=60°C

m=Q/c wł.*Δt
m=504000J/[4200J/kg*°C * 60°C]
m=504J/[42J/kg*°C * 6°C]
m=504/252 kg
m=2 kg
1 5 1
2010-03-04T17:04:40+01:00
Q = 504000 J
Dt - przyrost temperatury od 40 do wrzenia 60 stopni (100-40=60)
c=4200
Q=mcDt
m=Q/(cDt) = 504000/(4200*60) = 504000/252000 =2 kg
1 5 1