Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T20:47:25+02:00
Polityka ta była bezwzględna wobec sprzeciwiających sie obywateli, bolszewicy nakładali wielkie represje na oporny lud, toczyli wojnę domową. Dewastowali majątki i więzili oraz torturowali ludzi tylko po to, by zdobyc zwładzę w państwie i wszystkie urzędy zreprywatyzować tak, aby należały tylko i wyłącznie do państwa, czyli władz.
2009-10-20T21:41:59+02:00
Bolszewizm (rosyjskie bolszinstwo - większość), ideologia rewolucyjna, przystosowanie podstawowych założeń marksizmu do społecznych i ekonomicznych warunków Rosji i jej tradycji politycznych.O ile teoretycy bolszewizmu dopuszczali dyskusję wewnątrzpartyjną (ale bez tworzenia frakcji), wszystkie organy partyjne były kolegialne i obieralne, o tyle krytyka powziętych większościowo na zewnątrz organizacji była niedozwolona.Bolszewizm zakładał zastosowanie socjalistycznych rozwiązań w gospodarce, nacjonalizacje i kontrolę robotniczą, a także powszechną obieralność i odwoływalność urzędników państwowych, co miało zapobiec biurokratyzacji kraju. Wybuch wojny domowej w Rosji oraz niepowodzenie rewolucji na zachodzie zmusiło jednak bolszewików do istotnej modyfikacji tych zamierzeń. Śmierć Lenina (1924) i ogromny napływ karierowiczów do partii przyczynił się do faktycznej rezygnacji z głoszonych zasad, zaś instytucje wymierzone w przeciwników politycznych wymknęły się spod kontroli.