Odpowiedzi

2010-03-05T15:58:51+01:00
Dane:
h = 42,4 m
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
h = gt²/2
2h = gt²
t² = 2h/g
t = √2h/g (po prawej stronie równania jest wszystko pod pierwiastkiem)
Czyli czas spadania
t₁= √2h/g = √2×42,4m/10[m/s²] = √8,48s² = 2,91 s
1 1 1