Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania :

a)
średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20
b)
średnia arytmetyczna trzech liczb : liczby y, trzykrotności liczby y o liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c)
do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:04:15+01:00
(x+x+7):2=20
2x+7=40
2x=33
x=16,5
b)(y+3y+y+10):3=16
5y+10=48
5y=38
y=7i3/5
c) 15+y=51-y
2y=36
y=18