Napisz, jak odczytasz podane symbole i wzory chemiczne

a) AL -
b) 3 Al -
c) 2 O -
d) O₂ -
e) 3 CI₂ -
f) 5 N₂ -
g) 6 H₂ -
h) 4 Si -

Podaj, z ilu atomów i jakich pierwiastków składają się cząsteczki

a) SO₃ -
b) CI₂O₅ -
c) K₃PO₄ -
d) (NH₄)₂CO₃ -

1

Odpowiedzi

2013-04-06T16:11:50+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

a) Al - 1 atom glinu
b) 3 Al - 3 atomy glinu
c) 2 O - 2 atomy tlenu
d) O₂ - 1 cząsteczka tlenu
e) 3 CI₂ - 3 cząsteczki chloru
f) 5 N₂ - 5 cząsteczek azotu
g) 6 H₂ - 6 cząsteczek wodoru
h) 4 Si - 4 atomy krzemu

2)
a) SO₃ - 1 atom siarki, 3 atomy tlenu
b) CI₂O₅ - 2 atomy chloru, 5 atomów tlenu
c) K₃PO₄ - 3 atomy potasu, 1 atom fosforu, 4 atomy tlenu
d) (NH₄)₂CO₃ -2 atomy azotu, 8 atomów wodoru, 1 atom węgla, 3 atomy tlenu