Odpowiedzi

2010-03-04T17:10:05+01:00
Eucharystia czyli ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba i wina. Ma bardzo duże znaczenie dla osoby wierzącej,ponieważ każdy wierny wie,iż pod tymi postaciami znajduje się Jezus Chrystus. Chcą mieć go w swoim sercu.

przeistoczenie - czyli przemiana chleba i wina w krew i ciało Chrystusa

wiecej nie wiem
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:17:06+01:00
Eucharystia jest jednym z najważniejszych sakramentów świętych. Jest to dziękczynna msza z modlitwą.Eucharystia zatem jest lekarstwem na ów zasadniczy problem człowieka, jakim jest zaburzona relacja do śmierci i życia. Ma ona dla wierzącego znaczenie spotkania z Bogiem. Jest momentem ważnym w życiu człowieka.
2.przeistoczenie – w teologii oznacza rzeczywistą przemianę substancji podczas Eucharystii: chleba (hostii) w ciało, a wina w krew. Aktu transsubstancjacji może dokonać jedynie kapłan, wzbudzając w sobie intencję przemienienia chleba (hostii) i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa oraz wypowiadając słowa ich konsekracji.
Adoracja-oddawanie czci Bogu, który - zgodnie z doktryną - obecny jest w Najświętszym Sakramencie wystawionym w monstrancji, odkrytej puszce z Najświętszym Sakramentem lub też w tabernakulum.
Monstrancja to przedmiot liturgiczny w chrześcijaństwie do umieszczania w nim konsekrowanej Hostii, używany podczas nabożeństw do wystawiania Najświętszego Sakramentu, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji eucharystycznych.

2 5 2