1. Przedstaw zależności miedzy władzą sądowniczą, ustawodawczą i wykonawcza.
2. Wymień prawa i wolności osobiste człowieka i obywatela.
3. Przedstaw różnice miedzy wyborem prezydenta i premiera.
4. Wymień cechy władzy sądowniczej
5. Przedstaw wydarzenia istnienia i działalności trybunału
6. przedstaw uprawnienia sadu najwyższego

Bardzo prosze o szybka odpowiedź i na wszystkie pytania daje wszystko co mam czyli 13 pkt bardzo prosze pomóżcie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T21:23:04+01:00
1. Wykonawcza :Prezydent : Rada ministrów (rząd)
Ustawodawcza: Parlament : Sejm i Senat
Sądownicza: Sądy : Trybunały.
2. Prawo do życia, wolność poruszania się po terytorium RP, Wolność sumienia i religii, prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, prawo do nauki.
3. Prezydent ma prawo do Veta a premier nie.
4. ustanawia obowiązujące akty prawne.
5. nie wiem
6. Jest naczelnym organem sądowym w polsce., sprawuje nadzór nad wyrokami i orzeczeniami wydawanymi przez wszystkie sądy w kraju.