Proszę o przetłumaczenie i sprawdzenie:

1 You're not very tall. Your brother is taller.
2 David doesn't work very hard. I work harder.
3 My chair isn't very comfortable. Yours is more comfortable.
4 Your plan isn't very good. My plan is better.
5 These flowers aren't very nice. The blue ones are niced.
6 My bag isn't very heavy. Your bag is heavier.
7 I'm not intrested in art. I'm more intresting in history.
8 It isn't very warm today. It was warmer (?) yesterday.
9 These tomatoes don't taste very good. The other ones tasted better.
10 Britain isn't very big. France is bigger.
11 London isn't very beatiful. Paris is more beatiful.
12 This knife isn't very sharp. Have you got a sharper one?
13 People today aren't very polite. In the past they were more polite (?).

2

Odpowiedzi

2010-03-04T17:17:36+01:00
1 Nie jesteś bardzo wysoka. Twój brat jest wyższy.
2 David nie pracują bardzo ciężko. Ja ciężej pracuję.
3 Krzesło nie jest zbyt wygodny. Twoje jest bardziej komfortowe.
4 Twój plan nie jest bardzo dobry. Mój plan jest lepszy.
5 Te kwiaty są bardzo ładne. Niebieskie są fajne.
6 Moja torba nie jest bardzo ciężki. Twój koszyk jest cięższy.
7 Nie jestem zainteresowany plastyką. Jestem bardziej zainteresowany historią.
8 Nie jest dziś za bardzo ciepło. Wczoraj było cieplej.
9 Te pomidory nie smakują dobrze. Pozostałe smakowały lepiej.
10 Wielka Brytania nie jest bardzo duża. Francja jest większa.
11 Londyn nie jest bardzo piękny. Paryż jest piękniejszy.
12 Ten nóż jest bardzo ostry. Masz ostrzejszy ?
13 Dzisiaj ludzie nie są bardzo uprzejmi. W przeszłości byli bardziej uprzejmi
1 1 1
2010-03-04T17:18:23+01:00
1.Nie jesteś bardzo wysoka. Twój brat jest wyższy.
2.Dawid nie pracuje bardzo ciężko.I ciężej pracować.
3.Moje krzesło nie jest wygodne. Twoja jest bardziej komfortowe.
4.Twój plan nie jest bardzo dobry. Mój plan jest lepszy.
5. Te kwiaty są bardzo ładne. Niebieskie są ładne.
6.Moja torba nie jest bardzo ciężki. Twój koszyk jest cięższy.
7.Nie jestem zainteresowany w art. Jestem bardziej zainteresowany w historii.
8.Nie bardzo ciepło dziś. Było cieplej Wczoraj.
9.te pomidory nie mają bardzo dobry smak. Pozostałe nie smakowały lepiej.
10.Wielka Brytania nie jest bardzo duża. Francja jest większa.
11.Londyn nie jest bardzo piękny. Paryż jest piękniejsze.
12.Ten nóż jest bardzo ostry. Masz ostrzejszy jeden?
13. Dzisiaj ludzie nie są bardzo uprzejmi. W przeszłości byli bardziej uprzejmi
1 1 1