1. górnik w kopalni soli w państwie Piastów ( 6 liter , 6 - K )
2. pod koniec panowania dynastii Piastów państwotp , sąsiadujące z nami od zachodu stanowiło duże niebezpieczeństwo dla naszych ziem ( 13 liter , 3 litera to A )
3.zginął , nawracając pogańskich Prusów (8 liter , 6 to E )
4. ksiażę słupski , niedoszly spadkobierca korony Piastów ( 5 liter , 4 to K )

1

Odpowiedzi

2010-03-05T19:36:32+01:00