Obok zadań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P
a obok zawierających fałszywe informacje-literę F
1.Ochrona środowiska zajmuje się zachowaniem różnorodności gatunków
2.W wyniku działania doboru naturalnego z populacji są usuwane najsłabsze osobniki
3.W protokooperacji osobniki czerpią korzyści niezbędne im do przeżycia
4.Liczebność osobników w populacji zwiększa imigracja
5.Struktura przestrzenna populacji to sposób rozmieszczenia organizmów w środowisku

3

Odpowiedzi

2010-03-04T17:17:21+01:00
2010-03-04T17:17:49+01:00
2010-03-04T17:18:39+01:00