Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T17:21:36+01:00
Samosiewność odbywa się przy wykorzystaniu tylko własnych sił rośliny macierzystej. Siły te są najczęściej niewielkie, więc przenoszenie nasion w wyniku ich działania odbywa się na ogół na niewielką odległość. Zazwyczaj jest ona jednak wystarczająca dla wykształcenia się nowej rośliny w odpowiednich dla niej warunkach. Przykładem samosiewności jest wyrzucanie nasion wskutek gwałtownego zwolnienia napięcia organu zawierającego nasiona, jak w przypadku rzeżuchy, szczawika zajęczego czy niecierpka drobnokwiatowego.

Obcosiewność odbywa się przy wykorzystaniu sił pochodzących spoza rośliny. Podstawowymi źródłami sił i środków transportu są: grawitacja, wiatr, woda i zwierzęta (w tym człowiek).

Wiatrosiewne są storczyki, wierzby, topole, wełnianki, miniszki czy brzozy.

Wodosiewność polega na wykorzystaniu przez rośliny wody jako środka transportu nasion. Zjawisko to obserwujemy u rzęsy, moczarki kanadyjskiej, wywłócznika, spirodelli, niezapominajki błotnej czy jaskra leżącego.

Zwierzęcosiewność polega na przenoszeniu nasion przez zwierzęta. W wielu przypadkach rozsiewanie nasion jest przypadkowe i następuje w wyniku potrącania owocostanów podczas żerowania. Ptaki i drobne ssaki zbierają owoce i nasiona i przenoszą je do kryjówek oraz innych miejsc, w których mogą je spokojnie skonsumować lub zmagazynować na okres głodowy. Zwierzęta często zapominają o tych magazynach lub spłoszone gubią zdobycz po drodze. Zwierzęcosiewność spotykamy u lucerny, limby, dębu, buka i leszczyny.

W wielu przypadkach również człowiek (podobnie jak inne zwierzęta) transportuje nasiona wewnątrz przewodu pokarmowego (nasiona zostają połknięte, po czym przechodzą przez przewód pokarmowy i zdolne do kiełkowania zostają wydalone z kałem na zewnątrz). Człowiek może rozsiewać nasiona świadomie (są to nasiona roślin użytkowych dostarczających pożywienia, materiału budowlanego lub surowców przemysłowych) lub nieświadomie - na ubraniu, z towarami czy majątkiem.
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:24:18+01:00
Wiatropylne-brzoza-
owadopylne-wiktoria królewska-wabi białymi płatkami i intensywnym zapachem
raflezja-wabi zapachem zepsutego mięsa
3 3 3