Odpowiedzi

2010-03-04T17:26:01+01:00
Urodził się 17 marca 1865 r. w Teleszach na Litwie ,zmarł 16 grudnia 1922 r. w Warszawie.
Inżynier konstruktor, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Studiował na Uniwersytecie w Petersburgu (1884-86) i w Zurychu (1886-91). Po studiach zamieszkał w Szwajcarii w St. Gallen.
Projektował i prowadził budowę wielu elektrowni wodnych w Szwajcarii, we Włoszech i Hiszpanii; od 1908 r. profesor inżynierii wodnej na Politechnice w Zurychu. W 1911 r. w czasie pobytu w Galicji zainicjował wykorzystanie wód Dunajca do rozwoju elektryfikacji tego regionu.
Podczas I wojny światowej prezes Polskiego Komitetu Społecznego w Zurychu i członek dyrekcji Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce (tzw. Komitet w Vevey). W 1920 r. powrócił do kraju. W latach 1920-21 był ministrem robót publicznych, w 1922 r. ministrem spraw zagranicznych. 9.12.1922 został wybrany pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej. 16 grudnia 1922 zastrzelony podczas otwarcia wystawy w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie przez artystę malarza Eligiusza Niewiadomskiego.