Wzorując się na e-mailu Bartka, napisz do koleżanki/kolegi z Rosji. W mailu:
-przeproś za zwłokę w odpowiedzi, wyjaśniając dlaczego długo nie pisałeś/pisałaś
-spytaj, jak znaleźć w sieci filmy rosyjskie i które z nich warto obejrzeć
-zakończ list i przekaż pozdrowienia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T11:41:39+01:00
Привет саша!
Извини, что я пишу к тебе только теперь, раньше однако я забывал или я был занятой, то есть восемь часов я был в школе, затем я ходил в бассейн и внеклассные занятие. Я потом возвращался домой и засыпал из утомления.
Я теперь постараюсь писать тебе чаще. Что у тебя? у меня всё в порядке. У меня к тебе вопрос, я надеюсь что ты мне поможешь. скажи ты мне как найти в Интернете русские фильмы? Которое по ним стоит посмотреть? Подай несколько званий. Я жду с нетерпением на письмо от тебя. приветы из Польши.
Твой друг (i twoje imię)Przepraszam, że piszę do ciebie dopiero teraz, wcześniej jednak zapominałem lub byłem zajęty, to znaczy osiem godzin byłem w szkole, następnie chodziłem na basen i zajęcia pozalekcyjne. Teraz postaram się pisać do ciebie
częściej. Co u ciebie? u mnie wszystko w porządku. Mam do ciebie pytanie, mam nadzieję że mi pomożesz. powiedz mi , jak znaleźć w internecie filmy rosyjskie i które z nich warto obejrzeć? Podaj kilka tytułów. Czekam z niecierpliwością na list od ciebie. Pozdrowienia z Polski.
Twój kolega ....
2 4 2