Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T22:25:09+02:00
Ze względu na wielkość grupy dzieli się na:
a)grupy małe,które posiadają prostą strukturę, i nie posiadają żadnych innych podgrup (np. rodzina, grupa rówieśników)

b)grupy duże,które utworzone zostały z wielu podgrup (np. klasa, grupa społeczno-zawodowa)


Ze względu na sposób zorganizowania:

Grupy formalne-
posiadają ściśle określoną sformalizowaną strukturę,
powołane są w wyniku aktu prawnego,
ich cele i zasady działania określają przepisy prawne,
możliwe jest stosowanie sankcji wobec członków.


Grupy nieformalne-
Tworzą ją spontanicznie, bez stosowania procedur i formalności,
nie posiadają wewnętrznych przepisów prawnych,
opierają się na wewnętrznych relacjach pomiędzy członkami,
tworzą się ze względu na wspólne zainteresowania, sposób spędzania czasu lub własnych poglądów.