Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T23:36:22+01:00
Jak się liczy wartość f(-12) to się podstawia pod iksa a nie po igreka!!! (to do tej karoli, czy jak jej tam).
Funkcja ma postać:
f(x) = 2/3x + 4
f(-12) = 2/3 * (-12) + 4
f(-12) = -4
f(9) = 2/3 * 9 + 4
f(9) = 10
Mamy obliczyć:
2 * f(-12) + 3 * f(9) . Podstawmy, wyjdzie nam:
2 * -4 + 3 * 10 = -8 + 30 = 22
b) Funkcja f(x) musi być mniejsza lub równa zeru (zero jest liczbą niedodatnią!), więc:
2/3x + 4 ≤ 0 /-4
2/3x ≤ -4 /*3/2
x ≤ -6
Odpowiedź: Funkcja przyjmuje wartości niedodatnie dla x ≤ -6
7 3 7