Można przyjąć, że równik jest okręgiem o promieniu 6371 km. Oblicz, jaką powierzchnie Miałaby kula ziemska, gdyby była kulą o takim promieniu. Porównaj otrzymany wynik z rzeczywistą powierzchnią Ziemi równą 510,066 mln km(kwadratowych).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:31:54+01:00
P=4π×r²
P=4π×6371²
P=4π×40589641
P=162358564π
P≈509805890,96km²
P=509,80589096 mln km²

509,80589096 mln km² < 510,066 mln km²

Mam nadzieję, że dobrze ;)