Mount Vesuvius:near Naples ,Italy - one of the most famous volcanoes in world
biggest eruption : in 79 AD- destroyed three cities (Herculaneum , Pompeii and Stabiae)
March 1944:eruption destroyed San Sebastiano, village close to volcano been to Mount Vesuvius many times - seen a lot of eruptions - saw one last year- most beautiful thing ever seen!!!
The Beauty and Wonder of
Mount Vesyvius is a volcamo..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
One of Mount Vesuvius;s ...................................................................................................................................................................................................................................
Marisa Balliranois a volcano "fan" and......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Zróbcie jak najszybciej daje naj naj naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:07:19+01:00
Nie za bardzo wiem o co kaman wiec daje tłumacz:
Wezuwiusza w pobliżu Neapolu, we Włoszech - jeden z najbardziej znanych w świecie erupcji wulkanów największych: w 79-zniszczone trzech miastach (Herkulanum, Pompeje i Stabie) marzec 1944: wybuch zniszczył San Sebastiano, w pobliżu wsi było wulkanu Wezuwiusz wielu razy - widział dużo wulkanów - widziałem po raz ostatni rok najpiękniejsze ever seen!enie:
7 1 7