Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:37:23+01:00
PETER BRUEGEL "Taniec chłopski"

Od stylu mistrzów renesansu Bruegela odróżnia:
- moralizatorstwo
- refleksję nad światem przetwarza na swój indywidualny sposób
- tematy czerpie z życia prostego ludu, wieśniaków i chłopów
- forma plastyczna -> linearność w kształtowaniu elementów dzieła malarskiego
- forma plastyczna -> uwydatnienie płynności materii malarskiej
- postacie budował z uproszczonych brył geometrycznych, rozgraniczonych soczystymi plamami barw (często przypominały witraż)
- postacie kształtowane na zasadzie karykatury, satyry, często deformacji, zapominając o idealnych proporcjach