Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:46:05+01:00
A) (A×B)×C= [(3x²-xy)*(-2y)]*3x = (-6x²y+2xy²)*(-2y)= 12x²y²-4xy³

b) A×(B×C)= (3x²-xy)*[(-2y)*3x] = (3x²-xy)*(-6xy) = -18x³y+6x²y²

c)(A+B)×C= [(3x²-xy)+(-2y)] * 3x = (3x²-xy-2y) * 3x = 9x³-3x²y-6xy

d) A×c+B×C= [(3x²-xy)*3x] + [(-2y)*3x)] = (9x³-3x²y) + (-6xy) = 9x³-3x²y -6xy

Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1) dlax=2
najpierw uproszczę wyrażenie:
3x²-6x+9-2x²+10x+2 = x²+4x+11
teraz podstawiamy:
2²+4*2+11 = 4+8+11 = 23


a(2ab+b)-b(a-2ab+a²) dla a=o,1 i b=-10
uproszczenie:
2a²b-ab+2ab²-a²b = a²b-ab+2ab²
podstawiamy:
0,1²*(-10) - 0,1*(-10) - 2*0,1*(-10)² = -0,1 + 1 - 20 = -19,1
2 1 2
2010-03-04T17:46:51+01:00
(A×B)×C=[(3x²-xy)(-2y)]3x=[-6x²y+2xy²]3x=-18x³y+6x²y²
A×(B×C)=(3x²-xy)[(-2y)(3x)]=(3x²-xy)(-6xy)=-18x³y+6x²y²
(A+B)×C=[(3x²-xy)+(-2y)]3x=(3x²-3xy-2y)3x=9x³-9x²y-6xy
A×c+B×C=[(3x²-xy)3x]+[(-2y)3x]=9x³-3x²y-6xy

3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1)=3x²-6x+9-2x²+10x+2=x²+4x+2=2²+4*2+2=14
a(2ab+b)-b(a-2ab+a²)=2a²b+ab-ab+2ab²-a²b=a²b+2ab²=(0,1)²(-10)+2(0,1)(10)²=-0,1*20=-2
2010-03-04T17:47:20+01:00
Dane sa wyrażenia algebraiczne:
A:3x²-xy
B:-2y
C:3x
^ do potęgi drugiej
a) (A×B)×C=[(3x^-xy)*(-2y)]*3x=(-6x^y+2xy^)*3x=
=-18x(do potegi trzeciej)y-6x^y^

b) A×(B×C)=(3x^-xy)(-2*3x)= (3x^-xy)(-6x)= -18x(do potegi trzeciej)+108x^y

c)(A+B)×C= (3x^-xy-2y)*3x=9x(do potegi trzeciej)-3x^y-6xy

d) A×c+B×C=[(3x^-xy)*3x]+(-2y)*3x=
=9x(do potegi trzeciej)-3x^y-6xy

Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1) dlax=2
3(2^-2*2+3)-2(2^-5*2-1)=3(4-4+3)-2(4-10-1)=
=3*3-2*(-7)=9+14=23

a(2ab+b)-b(a-2ab+a²) dla a=o,1 i b=-10
2*[0,1*(-10)]-(-10)*[0,1-2*0,1*(-10)+0,1^]=
=2*(-1)-(-10)*(0,1+2+0,01)=-2+21,1=23,1